GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DesignationMember NameQualificationCasteWard NameMobile Number
Prasidentವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಶಾಮರಾವ ವಗ್ಗನ್SSLCSCಭಂಕೂರ ವಾರ್ಡ ನಂ 019845526267
Vice Prasidentಸಂಪೂರ್ಣಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ದತ್ತು ರಮಗುಂಡ1-4Othersಮುತ್ತಗಾ ವಾರ್ಡ ನಂ 119741084683
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಸುವರ್ಣ ಎಸ್.ಪಟ್ಟೇದಾರ5-7SCಮುತ್ತಗಾ ವಾರ್ಡ ನಂ 119686716163
Memberಕಲಾವತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ5-7STಮುತ್ತಗಾ ವಾರ್ಡ ನಂ 117406237785
Memberಸರೋಜಾ ಗಂಡ ಕಾಶಪ್ಪಾ1-4Othersಭಂಕೂರ ವಾರ್ಡ ನಂ 057353346343
Memberಭಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಮರೇಪ್ಪಾ1-4SCಭಂಕೂರ ವಾರ್ಡ ನಂ 057406995281
Memberಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತII PUCGENಭಂಕೂರ ವಾರ್ಡ ನಂ 027829229340
Memberಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಭೀಮರಾಯ ಮಸಿ8-9Othersಭಂಕೂರ ವಾರ್ಡ ನಂ 029008859673
Memberಗಿರಿಜಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸೊಮು8-9SCಸೇವಾನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 109902042488
Memberಹೀರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಂಕರSSLCSCಸೇವಾನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 108197896987
Memberಶ್ರೀಕಾಂತ ತಂದೆ ದ್ಯಾವಣ್ಣ ಪಟ್ಟೇದಾರSSLCGENಮುತ್ತಗಾ ವಾರ್ಡ ನಂ 119901345448
Memberಭೀಮಸಿಂಗ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪವಾರII PUCSCಭಂಕೂರ ವಾರ್ಡ ನಂ 019972897996