GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಭೀಮನಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಮತಿ ಶಾಂತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ9845938588
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಭೀಮನಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಮತಿ ಸೀತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನರಸಿಂಗ ಪವಾರ9731629094
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಭೀಮನಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಭಾಸ್ಕರ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾಜ7829798119
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಭೀಮನಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಮತಿ ಪದ್ಮವತಿ ಗಂಡ ಚಂದ್ರರಡ್ಡಿ9611220888
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಭೀಮನಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಮತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ9731280680
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಭೀಮನಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಮತಿ ಶರಣಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪ9901083320
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಭೀಮನಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದೇವೀಂದ್ರಕುಮಾರ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ತಿನಬೋ9000000000
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಭೀಮನಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಮತಿ ಸೀತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನರಸಿಂಗ ಪವಾರ9731629094
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಭೀಮನಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಮತಿ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಗಂಡ ಶ್ರೀಮಂತ9008359868
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಭೀಮನಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಯ್ಯಪ್ಪ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗ ಪವಾರ್9844419169
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಭೀಮನಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಮತಿ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಗಂಡ ಶ್ರೀಮಂತ9008359868
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಭೀಮನಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಣ್ಣ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹಂತಿ9449177810
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಭೀಮನಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಮತಿ ಸೀತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನರಸಿಂಗ ಪವಾರ9731629094
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಭೀಮನಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಮತಿ ಪದ್ಮವತಿ ಗಂಡ ಚಂದ್ರರಡ್ಡಿ9611220888
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಭೀಮನಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಮತಿ ಶಾಂತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ9845938588