GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಇಂಗಳಗಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೀಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಾಬು8792547049
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಇಂಗಳಗಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಹೂಗಾರ8095745345
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಇಂಗಳಗಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಸವಂತರಾವ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಗೌಡ ಪೋಲಿಸ್ ಪಾಟೀಲ9972031881
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಇಂಗಳಗಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ಯಾರಿ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಎಮ್.ಡಿ ಸುಕ್ರು9972334784
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಇಂಗಳಗಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾಮೇರ9845839845