GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DesignationMember NameQualificationCasteWard NameMobile Number
Prasidentಶಿವಲಿಲಾ ಗಂಡ ವಿರಭದ್ರಪ್ಪಾ ಸಲಗೂರ5-7GENವಾರ್ಡ ನಂ 3 ಕಾಳಗಿ9611833606
Vice Prasidentಧೇವಜಿ ತಂದೆ ಲಾಲು ಜಾಧವ5-7SCದೆವಿಕಲ್ಲ ತಾಂಡಾ ಕಾಳಗಿ9845609958
Memberಮನೋಹರ ಪಿ ರಾಠೋಡSSLCSCವಾರ್ಡ ನಂ 6 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಕಾಳಗಿ9449138793
Memberಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಜಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿGraduationSCವಾರ್ಡ ನಂ 2 ಕಾಳಗಿ9900341134
Memberಮತಿವಂತರಾವ ತಂದೆ ಶಿವರಾವ ಕುಡ್ಡಳ್ಳಿSSLCGENವಾರ್ಡ ನಂ 2 ಕಾಳಗಿ9986065169
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗಿತಾ ಗಂಡ ನಿಲಕಂಠ ರಾಠೋಡ1-4SCವಾರ್ಡ ನಂ 6 ಸುಬ್ಬು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಕಾಳಗಿ9916399983
Memberಗೂಗಲಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ನುರು1-4SCವಾರ್ಡ ನಂ 6 ನಾಮು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಕಾಳಗಿ9449138793
Memberಕಾಳಶೆಟ್ಟಿ ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಪಡಶೆಟ್ಟಿSSLCGENವಾರ್ಡ ನಂ 1 ಕಾಳಗಿ9845265043
Memberಅಸ್ಲಂಬೇಗ ಬಾಬುಬೆಗ ಬಿಜಾಪೂರSSLCOthersವಾರ್ಡ ನಂ 1 ಕಾಳಗಿ9731827010
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಭೀಮಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮಣ್ಣಾ ಕಣ್ಣಿ1-4GENವಾರ್ಡ ನಂ 1 ಕಾಳಗಿ9731832999
Memberಅಕ್ಕುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಒಡೆಯರಾಜ1-4SCವಾರ್ಡ ನಂ 1 ಕಾಳಗಿ8150013511
Memberಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಚಂದನಕೆರಿSSLCGENವಾರ್ಡ ನಂ 1 ಕಾಳಗಿ9741258925
Memberಎಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ನರಸಿಂಗ್ ಒಡೆಯರಾಜ1-4SCವಾರ್ಡ ನಂ 5 ಕಾಳಗಿ9844853487
Memberಪ್ರಶಾಂತ ತಂದೆ ಸುಭಾಷಚಂದ್ರ ಕದಂGraduationGENವಾರ್ಡ ನಂ 5 ಕಾಳಗಿ9901542991
Memberಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚನ್ನಪ್ಪಾ ಒಡೆಯರಾಜ1-4SCವಾರ್ಡ ನಂ 5 ಕಾಳಗಿ8861225117
Memberನೀರ್ಮಲಾ ಗಂಡ ರವಿ ಜಾಧವSSLCSCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಖಿಂಡಿ ತಾಂಡಾ ಕಾಳಗಿ9740484985
Memberಸಮುದ್ರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ1-4SCವಾರ್ಡ ನಂ 4 ಕಾಳಗಿ9538782482
Memberಶೇಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಅನಂತಯ್ಯ ಗುತ್ತೆದಾರ1-4GENವಾರ್ಡ ನಂ 4 ಕಾಳಗಿ9632799205
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಗಂಡ ಕಾಳಪ್ಪಾ ಸುಂಟಾಣSSLCGENವಾರ್ಡ ನಂ 4 ಕಾಳಗಿ9901065614
Memberಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಎಸ್ ಘಾಳೆನೂರGraduationSCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಡೂಣ್ಣುರ9901624279
Memberದ್ಯಾವಮ್ಮ ಗಂಡಭಿಮನ್ನ ಡೊಣ್ಣೂರ1-4SCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಡೂಣ್ಣುರ9901624279
Memberರಮೇಶ1-4SCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಕರಿಕಲ್ಲ ತಾಂಡಾ ಕಾಳಗಿ9632798788
Memberಶ್ರೀಮತಿ ನಿಲಾವತಿ ಗಂಡ ಸಂಜುಕುಮಾರ ರಾಠೋಡ5-7SCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಕರಿಕಲ್ಲ ತಾಂಡಾ ಕಾಳಗಿ9972368466
Memberತೀಮ್ಮಯ್ಯ ರಾಮಯ್ಯ ಒಡೆಯರಾಜ1-4SCವಾರ್ಡ ನಂ 3 ಕಾಳಗಿ9986171076
Memberಶಾಧೀಕಮೀಯ್ಯಾ ಆಹಮ್ಮದ ಗಾಡಿವಾನ1-4GENವಾರ್ಡ ನಂ 3 ಕಾಳಗಿ9686333762
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಯೋಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ1-4STವಾರ್ಡ ನಂ 3 ಕಾಳಗಿ9632033204