GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಕಾಳಗಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾಧೀಕಮೀಯ್ಯಾ ಆಹಮ್ಮದ ಗಾಡಿವಾನ9686333762
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಕಾಳಗಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಎಸ್ ಘಾಳೆನೂರ9901624279
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಕಾಳಗಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಚಂದನಕೆರಿ9741258925
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಕಾಳಗಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಜಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ9900341134
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಕಾಳಗಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಗಂಡ ಕಾಳಪ್ಪಾ ಸುಂಟಾಣ9901065614
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಕಾಳಗಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರಶಾಂತ ತಂದೆ ಸುಭಾಷಚಂದ್ರ ಕದಂ9901542991
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಕಾಳಗಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಧೇವಜಿ ತಂದೆ ಲಾಲು ಜಾಧವ9845609958