GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಕೊಡದೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮುಕುಂದರಾವ9972018058
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಕೊಡದೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೀರಿಜಾಬಾಯಿ ಗಂ ರಾಜೇಂದ್ರ7353443520
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಕೊಡದೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಾಶಿನಾಥ ತಂ ಪಂಡರಿನಾಥ9620121877
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಕೊಡದೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜನಾರ್ದನ ಚಂದ್ರಶೇಟ್ಟಿ9902345814
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಕೊಡದೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾಬೋದ್ದಿನ್ ಹೈದರಸಾಬ9916357375
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಕೊಡದೂರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಸವರಾಜ ತಂ ಚಂದ್ರಶೇಟ್ಟಿ9740623821
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಕೊಡದೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೇಣುಕಾ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ9964950866
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಕೊಡದೂರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮುಕುಂದರಾವ9972018058
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಕೊಡದೂರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಬ್ಬೀರಮಿಯ್ಯ ಮೋದಿನಸಾಬ7829152189
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಕೊಡದೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಂಬು ಗೇಮು9964003178
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಕೊಡದೂರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಸವರಾಜ ತಂ ನೀಲಕಂಠರಾವ9620121885
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಕೊಡದೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೌರಮ್ಮಾ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ8150884327
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಕೊಡದೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗಮ್ಮಾ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ7760721667
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಕೊಡದೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಂಬುಲಿಂಗ ಪೀರಪ್ಪಾ8722944471