GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಕೋರವಾರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಾಂಚನಾ9972360288
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಕೋರವಾರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಗಮ್ಮ ಗುಂಡಪ್ಪಾ9901516141
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಕೋರವಾರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ದ್ಯಾವಣ್ಣಾ8105460117
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಕೋರವಾರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗುಡುಮಾ ಬೀ9342191718
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಕೋರವಾರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಬಂಡಪ್ಪಾ9019870811
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಕೋರವಾರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಲ್ಕಮ್ಮಾ ಶಂಕರ8880461436
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಕೋರವಾರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಫಿರೋಜ ಜಮೀರ ಅಹ್ಮದ9986619885
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಕೋರವಾರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವುಕುಮಾರ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ9945295722
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಕೋರವಾರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೌಸರಬೇಗಂ9902140441
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಕೋರವಾರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಲಿಮ ಇಬ್ರಾಹಿಂಸಾಬ8970405052
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಕೋರವಾರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹಾದೇವಿ ಚಂದ್ರಶಾ9844692067
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಕೋರವಾರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಾಬಣ್ಣಾ9945377129
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಕೋರವಾರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಣವೀರಯ್ಯಾ ಶಂಕ್ರಯ್ಯಾ9379836025
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಕೋರವಾರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾಮಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ8088728835