GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಮರತೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಂಜಯಕುಮಾರ9620823250
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಮರತೂರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಲಿತಾ7026554072
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಮರತೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಲಿತಾ7026554072
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಮರತೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಂಗೀತಾ9632962999
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಮರತೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದೇವಪ್ಪಾ9972780746
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಮರತೂರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗವೇಣಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ9008438984
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಮರತೂರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅನುರಾಧ9611793288
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಮರತೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಾಬುರಾವ9972805189
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಮರತೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರುದ್ರಮ್ಮ9740314013
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಮರತೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಂಕರ9538161213
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಮರತೂರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಮೇಶ8970580112
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಮರತೂರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಶಾಖ ಸಾಬ ಮಹಮ್ಮದ ಹುಸೇನ9980391876
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಮರತೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪರವೀನ ಬೇಗಂ9632884456
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಮರತೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಂಕ್ರೇಮ್ಮ9945834819
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಮರತೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾಂತಬಾಯಿ8884604341