GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಪೇಠ ಶಿರೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜ್ಯೋತಿ ಗಂಡ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ9900428688
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಪೇಠ ಶಿರೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಶೋದಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರವೀಂದ್ರ8105787413
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಪೇಠ ಶಿರೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಯಾಗಾಪುರ9740344386
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಪೇಠ ಶಿರೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸರಸ್ವತಿ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ9980201390
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಪೇಠ ಶಿರೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಫಾರುಕಮಿಯ್ಯ ತಂದೆ ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ9620121854
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಪೇಠ ಶಿರೂರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾಂತಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ9845049733
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಪೇಠ ಶಿರೂರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವಕುಮಾರ9663308783
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಪೇಠ ಶಿರೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಕೀಲಾ ಬಿ ಗಂಡ ಖಾಜಾಮಿಯ್ಯ9740314291
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಪೇಠ ಶಿರೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಯಪ್ಪ9535752658
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಪೇಠ ಶಿರೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಂಕರ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಣ್ಣ9449452581
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಪೇಠ ಶಿರೂರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಕಪ್ಪ9972090346
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಪೇಠ ಶಿರೂರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಸ್ಸಮ್ಮ ಗಂಡ ದತ್ತುಕುಮಾರ9845970225