GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರರಾಜಾಪೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಿದ್ದಣ್ಣ ಎನ್ ಚಿಂತಕೊಟಿ7353443707
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರರಾಜಾಪೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಸವಂತರಾವ ಮಂಗಲಗಿ ಭರತನೂರ9972139197
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರರಾಜಾಪೂರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಜಾತಾ9945205611
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರರಾಜಾಪೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಮೀರ ಅಹ್ಮದ ಬಸಿರೋದ್ದಿನ್9844384742
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರರಾಜಾಪೂರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸೋಮಶೇಖರ9945885420
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರರಾಜಾಪೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶರಿಫ ಹಾಜಿ ರಾಜಾಪೂರ8861466623
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರರಾಜಾಪೂರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚೀತ್ರಲೇಖಾ ಗಂ ಶರಣರೆಡ್ಡಿ9972428251
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರರಾಜಾಪೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗುಂಡಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ9844023796
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರರಾಜಾಪೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನೀಲಮ್ಮ ನಾಗಪ್ಪ ನಾಗೂರ7353045064
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರರಾಜಾಪೂರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದ್ರೋಪತಿ ಸಾಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿಮನಿ9880375626
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರರಾಜಾಪೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಜೇಶಖರ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಎಡ್ರಾಮಿ9972138922
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರರಾಜಾಪೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಜಕುಮಾರ ಅಮೃತರಾಜ9663938883
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರರಾಜಾಪೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವಮೊನಮ್ಮ9611238992
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರರಾಜಾಪೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾಂತಲಾ ಮಾರುತಿ9945910462
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರರಾಜಾಪೂರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹೇಶ ರಡ್ಡಿ ಸಂಗಾರಡ್ಡಿ9731817555