GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DesignationMember NameQualificationCasteWard NameMobile Number
Prasidentವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಕಟ್ಟಿಮನಿSSLCSCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 49611428585
Prasidentವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಕಟ್ಟಿಮನಿ SCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 49611428585
Vice Prasidentಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಮ್ಮಣ1-4GENವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 48549023707
Vice Prasidentಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಮ್ಮಣ1-4GENವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 48549023707
Memberಮಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ ತಂದೆ ಮಹಮ್ಮದ್ ಶಾವೂದ್ ಮುಧೇಲ್DiplomaOthersವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 49008190912
Memberಸೋಮಶೇಖರಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಅಣವೀರಯ್ಯಾ ಮಠಪತಿSSLCGENವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 29880254955
Memberಸೋಮಶೇಖರಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಅಣವೀರಯ್ಯಾ ಮಠಪತಿSSLCGENವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 29880254955
Memberವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ1-4SCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 27760578071
Memberವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ1-4SCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 27760578071
Memberರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಪರತಾಬಾದII PUCGENವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 29945606422
Memberರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಪರತಾಬಾದII PUCGENವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 29902310397
Memberಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಸಾಹೇಬಗೌಡ ತಳವಾರ1-4Othersವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 29591134316
Memberಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಸಾಹೇಬಗೌಡ ತಳವಾರ1-4Othersವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 29591134316
Memberಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಮಾಳಪ್ಪಾ ಕೊಳ್ಳಿII PUCOthersವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 59620993949
Memberಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಮಾಳಪ್ಪಾ ಕೊಳ್ಳಿII PUCOthersವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 59620993949
Memberಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಭಾಗಪ್ಪಾ ಹಲಗಿ1-4SCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 58197702504
Memberಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಭಾಗಪ್ಪಾ ಹಲಗಿ1-4SCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 58197702504
Memberಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ಸಾಯಬಣ್ಣಾII PUCCAT-Aವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 59686523457
Memberಗೋವಿಂದ ಸಗರ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸಗರPost GraduationGENವಾರ್ಡ ನಂ 79980150138
Memberಗೋವಿಂದ ಸಗರ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸಗರPost GraduationGENವಾರ್ಡ ನಂ 79945283838
Memberವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಅಚ್ಚೋಲಿ5-7SCವಾರ್ಡ ನಂ 69164868623
Memberವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಅಚ್ಚೋಲಿ5-7SCವಾರ್ಡ ನಂ 69164868623
Memberರಾಮು ತಂದೆ ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ಕಿರಣಗಿ1-4GENವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 19742989458
Memberರಾಮು ತಂದೆ ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ಕಿರಣಗಿ1-4GENವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 19742989458
Memberಮುನಿಯಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಬಾಲಪ್ಪಾ ಜಡಿ1-4Othersವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 19980819143
Memberಮುನಿಯಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಬಾಲಪ್ಪಾ ಜಡಿ1-4Othersವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 19980819143
Memberಮಂಜುಳಾ ಗಂಡ ಶಿವಲಿಂಗ ನಡುವಿನಕೇರಿPost GraduationSCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 19739563671
Memberಮಂಜುಳಾ ಗಂಡ ಶಿವಲಿಂಗ ನಡುವಿನಕೇರಿPost GraduationSCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 19739563671
Memberಇರ್ಫಾನ್ ಶೇಠ್ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ನಬಿGraduationOthersವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 19945794999
Memberಗೌರಮ್ಮ ಗಂಡ ಯಮುನಪ್ಪಾ ನಡುವಿನಕೇರಿSSLCSCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 77353025558
Memberಗೌರಮ್ಮ ಗಂಡ ಯಮುನಪ್ಪಾ ನಡುವಿನಕೇರಿ1-4SCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 79663398892
Memberಶ್ಯಾಮ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯಾ ಹಂದರಕಿ1-4SCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 79449344415
Memberಶ್ಯಾಮ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯಾ ಹಂದರಕಿ1-4SCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 79449344415
Memberಯೂನುಸ್ ಪ್ಯಾರೆ ತಂದೆ ಮಹಿಮೂದ್ ಮಿಯ್ಯಾ ಪ್ಯಾರೆSSLCOthersವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 39448650001
Memberಯೂನುಸ್ ಪ್ಯಾರೆ ತಂದೆ ಮಹಿಮೂದ್ ಮಿಯ್ಯಾ ಪ್ಯಾರೆSSLCOthersವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 39448650001
Memberನೀಲಾ ಗಂಡ ಶರಣಬಸ್ಸಪ್ಪಾSSLCSCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 38884334552
Memberನೀಲಾ ಗಂಡ ಶರಣಬಸ್ಸಪ್ಪಾSSLCSCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 38884334552
Memberಶ್ರೀದೇವಿ ಗಂಡ ಸಿದ್ಧಣ್ಣಾ ಬಾಳಿ1-4GENವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 38722868747
Memberಶ್ರೀದೇವಿ ಗಂಡ ಸಿದ್ಧಣ್ಣಾ ಬಾಳಿ1-4GENವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 38722868747
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಗಂಡ ಹೊನ್ನಪ್ಪಾ1-4CAT-Aವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 39620854399
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಗಂಡ ಹೊನ್ನಪ್ಪಾ1-4CAT-Aವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 39620854399
Memberರತ್ನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಮಂತಟ್ಟಿ1-4GENವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 89901547212
Memberರತ್ನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಮಂತಟ್ಟಿ1-4GENವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 89901547212
Memberತಿಪ್ಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಹುಲ್ಲೆಪ್ಪಾ ಹೊನಗುಂಟಿ1-4SCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 89844363220
Memberತಿಪ್ಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಹುಲ್ಲೆಪ್ಪಾ ಹೊನಗುಂಟಿ1-4SCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 89844363220
Memberಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪಾ ಆಂದೇಲಿ5-7SCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 89164835202
Memberಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪಾ ಆಂದೇಲಿ5-7SCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 89164835202
Memberಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪಾ ಹೊನ್ನಗೇರಿSSLCGENವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 69141212670
Memberಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪಾ ಹೊನ್ನಗೇರಿSSLCGENವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 69141212670
Memberಜರೀನಾಬಿ ಗಂಡ ಹಾಜಿಮಿಯಯ್ಯಾ ಫತ್ತೇಖಾನ1-4Othersವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 69972494190
Memberಜರೀನಾಬಿ ಗಂಡ ಹಾಜಿಮಿಯಯ್ಯಾ ಫತ್ತೇಖಾನ1-4Othersವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 68151843884
Memberಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಸಣ್ಣಾ ರಾಜೊಳ್ಳಿ1-4STವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 99743654650
Memberಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಸಣ್ಣಾ ರಾಜೊಳ್ಳಿ1-4STವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 99743654650
Memberಅಶೋಕ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ ಚವ್ಹಾಣII PUCSCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 99242316106
Memberಅಶೋಕ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ ಚವ್ಹಾಣII PUCSCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 99242316106
Memberಲಲಿತಾ ಗಂಡ ಶ್ರವಣಕುಮಾರ ಚವ್ಹಾಣGraduationSCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 99880321626
Memberಲಲಿತಾ ಗಂಡ ಶ್ರವಣಕುಮಾರ ಚವ್ಹಾಣGraduationSCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 99880321626
Memberಕವಿತಾ ಗಂಡ ಸುರೇಶ ಚವ್ಹಾಣSSLCSCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 99964265402
Memberಕವಿತಾ ಗಂಡ ಸುರೇಶ ಚವ್ಹಾಣSSLCSCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 99964265402