GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಟೆಂಗಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ9945652986
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಟೆಂಗಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ8722984421
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಟೆಂಗಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸೇವು9945652986
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಟೆಂಗಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಮತಿ ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮತ್ತಿಮೂಡ9620993422
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಟೆಂಗಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಮತಿ ಕಾಂತಮ್ಮಗಂಡ ಫಕೀರಣ ಕೋಣಿನ9611793800
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಟೆಂಗಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಣವೀರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶೀವಶರಣಪ್ಪಾ ಮಲಕೂಡ9900563752
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಟೆಂಗಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಆಹ್ಮದ ಅಲಿ9945863441
ಕಲಬುರಗಿಚಿತ್ತಾಪುರಟೆಂಗಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ತಂದೆ ಶರಣಯ್ಯಸಾಲಿಮಠ9980391892