GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DesignationMember NameQualificationCasteWard NameMobile Number
Prasidentರಾಣಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ ಹಡಗಿಲಕರ್1-4SCಹಡಗಿಲ ಹಾರುತಿ 59972083058
Vice Prasidentನಿರ್ಮಲಾ ಗಂಡ ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ ಹಡಗಿಲ5-7GENಶರಣಸಿರಸಗಿ 19900943739
Memberಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ಜಮದಿ5-7GENಶರಣಸಿರಸಗಿ 19731629472
Memberಹುಲಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಶಾ ಮಾವನೂರ1-4STಶರಣಸಿರಸಗಿ 19880412123
Memberಮೈಲಾರಿ ತಂದೆ ಶಿವಣ್ಣ ಗರ್SSLCGENಶರಣಸಿರಸಗಿ 29880316752
Memberಖಾಸಿಂ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಚಾಂದ ಪಟೇಲ5-7GENಹಡಗಿಲ ಹಾರುತಿ 69901572267
Memberಶೆಟ್ಟುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ ಗೌಳಿ1-4GENಹಡಗಿಲ ಹಾರುತಿ 69740343598
Memberಗೌತಮ ತಂದೆ ಮೌಲಪ್ಪಾ ಕರಿಕಲ್Post GraduationSCಹಡಗಿಲ ಹಾರುತಿ 69845340807
Memberಲಕ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ1-4GENಹಡಗಿಲ ಹಾರುತಿ 59740483759
Memberಗೋವಿಂದ ಬಾಳಪ್ಪಾ ರೆಡ್ಡಿII PUCGENಹಡಗಿಲ ಹಾರುತಿ 59900633890
Memberಎಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ರಮೇಶ ವಗ್ಗಿ1-4GENಶರಣಸಿರಸಗಿ 29844092288
Memberಮಹ್ಮದ ಖಾಸಿಂ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಬಾವಾ ಪಟೇಲSSLCGENಕೊಳ್ಳುರ 49740476876
Memberನಾಮದೇವ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಕೊಟ್ಟರಗಿ1-4SCಶರಣಸಿರಸಗಿ 39845839844
Memberರಂಗನಾಥ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಾರದಿ5-7STಶರಣಸಿರಸಗಿ 39008441051
Memberರೇಷ್ಮಾ ಗಂಡ ರಾಣೋಜಿ ದೊಡ್ಡಮನಿGraduationSCಶರಣಸಿರಸಗಿ 39845236570
Memberರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಂಡ ಪ್ರಕಾಶ ಮರತೂರII PUCSCಶರಣಸಿರಸಗಿ 39731552590