GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಶರಣ ಸಿರಸಗಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ9740483759
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಶರಣ ಸಿರಸಗಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ಜಮದಿ9731629472
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಶರಣ ಸಿರಸಗಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಖಾಸಿಂ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಚಾಂದ ಪಟೇಲ9901572267
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಶರಣ ಸಿರಸಗಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಣಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ ಹಡಗಿಲಕರ್9972083058
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಶರಣ ಸಿರಸಗಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮೈಲಾರಿ ತಂದೆ ಶಿವಣ್ಣ ಗರ್9880316752
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಶರಣ ಸಿರಸಗಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಂಗನಾಥ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಾರದಿ9008441051
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಶರಣ ಸಿರಸಗಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಿರ್ಮಲಾ ಗಂಡ ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ ಹಡಗಿಲ9900943739
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಶರಣ ಸಿರಸಗಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಂಡ ಪ್ರಕಾಶ ಮರತೂರ9731552590
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಶರಣ ಸಿರಸಗಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹುಲಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಶಾ ಮಾವನೂರ9880412123
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಶರಣ ಸಿರಸಗಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹುಲಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಶಾ ಮಾವನೂರ9880412123