GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಭೂಪಾಲತೆಗನೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂ. ಶಿವಪ್ಪ9844224169
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಭೂಪಾಲತೆಗನೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಗನ್ಣಾಥ ತಂ. ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ9008440726
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಭೂಪಾಲತೆಗನೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪುಂಡಲಿಕ ತಂ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ7353444202
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಭೂಪಾಲತೆಗನೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಂಗಮ್ಮ ಗಂ. ಜಗದೇವಪ್ಪ9620772138
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಭೂಪಾಲತೆಗನೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗವೇಣಿ ಗಂ. ಗುರುದೇವಪ್ಪ ನರುಣಿ9449438964
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಭೂಪಾಲತೆಗನೂರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಗಂ. ರುಕ್ಕಪ್ಪ9901496353
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಭೂಪಾಲತೆಗನೂರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅನಸುಬಾಯಿ ಗಂ. ನಾಗೀಂದ್ರಪ್ಪ7760332170
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಭೂಪಾಲತೆಗನೂರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೃತಿ ಗಂ. ಸಂಜೀವಕುಮಾರ9686778345
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಭೂಪಾಲತೆಗನೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸವಿತಾ ಗಂ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ9972701447
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಭೂಪಾಲತೆಗನೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗುಲಜರಶಾಹಾ ತಂ. ಮೀರಾಶಾಹ9740263398
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಭೂಪಾಲತೆಗನೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪುತಳಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಮಾಪಣ್ಣ9972084261
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಭೂಪಾಲತೆಗನೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಫೀಕ ತಂ. ಮಖಬೂಲಮೀಯಾ8453967613
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಭೂಪಾಲತೆಗನೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶರಣಮ್ಮ ಗಂ. ಮಹಾದೇವಪ್ಪ9901571814
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಭೂಪಾಲತೆಗನೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಲ್ಲಿರ್ಕಾಜುನ ತಂ. ಮಾಣಿಕಪ್ಪ8861609438
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಭೂಪಾಲತೆಗನೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಂಬಿಕಾ ಗಂ. ಹಣಮಂತ9902836443
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಭೂಪಾಲತೆಗನೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಂಬಿಕಾ ಗಂ. ಹಣಮಂತ9902836443
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಭೂಪಾಲತೆಗನೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸರೋಜಾ ಗಂ. ಕಂಟೇಶ9916765555
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಭೂಪಾಲತೆಗನೂರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮುತ್ತುರಾಜ ಮೈಲಾರಿ8151865474
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಭೂಪಾಲತೆಗನೂರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವಶರಣಪ್ಪ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಗೋಧಿ9448180946
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಭೂಪಾಲತೆಗನೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರುಕ್ಮೀಣಿ ಗಂ. ಬಾಬುರಾವ9482447102
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಭೂಪಾಲತೆಗನೂರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ ತಂ. ರುಕುಮ ಪಟೇಲ್9535754085
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಭೂಪಾಲತೆಗನೂರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಂಬರಾಯ ತಂ. ಸುಭಾಷಚಂದ್ರ9740746545
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಭೂಪಾಲತೆಗನೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಘವೇಂದ್ರ ತಂ. ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ9742610999