GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಮಹಾಗಾಂವಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಿರಿಜಾ ಗಂಡ ಪಂಡಿತ ಒಡೆಯರಾಜ9845155815
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಮಹಾಗಾಂವಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಾಂತು ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ9972917606
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಮಹಾಗಾಂವಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಮಿತ್ರಾ ಗಂಡ ಶಾಂತಪ್ಪ ಹಂದ್ರಾಳ9900958099
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಮಹಾಗಾಂವಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವೀರಣ್ಣ ತಂದೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಉಚ್ಚೇದ9986550600
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಮಹಾಗಾಂವಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜೈನಾಬೀ ಗಂಡ ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ9901682339
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಮಹಾಗಾಂವಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಹೂಗಾರ8792161660
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಮಹಾಗಾಂವಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಶ್ರೀ ಗಂಡ ಗುರುರಾಜ ಪಾಟೀಲ9741198555
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಮಹಾಗಾಂವಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜ್ಷಾನಬಾಯಿ ಗಂಡ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ9591441632
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಮಹಾಗಾಂವಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಂಬುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗುಂಡಪ್ಪ9008041555
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಮಹಾಗಾಂವಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಜರ ಅಲಿ ತಂದೆ ಮಹ್ಮೂದ ಅಲಿ ದರ್ಜಿ9845380622
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಮಹಾಗಾಂವಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಂಬವ್ವ ಗಂಡ ಭೀಮಶಾ9740302714
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಮಹಾಗಾಂವಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜ್ಯೋತಿ ತಂದೆ ರಮೇಶ9902222469
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಮಹಾಗಾಂವಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಜೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಹೋಳಕುಂದಾ9901238693
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಮಹಾಗಾಂವಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ರುದ್ರಕರ9902934058
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಮಹಾಗಾಂವಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಾವೀದ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರಹಿಮಾನ9901546362
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಮಹಾಗಾಂವಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಸಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ರೀಮಂತ9902891189
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಮಹಾಗಾಂವಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅರವಿಂದ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ9972917606
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಮಹಾಗಾಂವಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನರೇಶ ತಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಹರಸೂರಕರ9538611173
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಮಹಾಗಾಂವಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸೋಮನಾಥ ತಂದೆ ಸಿಕಂಠ9731051663
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಮಹಾಗಾಂವಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವಮ್ಮ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ9972358519
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಮಹಾಗಾಂವಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ9945834282
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಮಹಾಗಾಂವಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶರಣಮ್ಮ ಗಂಡ ನೀಕಂಠಪ್ಪ9343555155
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಮಹಾಗಾಂವಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಂಬಾರಾಯ9972275484
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಮಹಾಗಾಂವಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಿಂಗರಾಜ ತಂದೆ ಸುಭಾಷ್ಚಂದ್ರ ಬಾಳಿ7353565923