GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿನಂದೂರ (ಕೆ)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ತಂ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ9972562083
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿನಂದೂರ (ಕೆ)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಪತಬಾಯಿ ಗಂ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪಾ9945482606
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿನಂದೂರ (ಕೆ)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ತಂ ಬಸವಣೆಪ್ಪಾ9741521342
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿನಂದೂರ (ಕೆ)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮಂತ ತಂ ಧೇನು9741170589
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿನಂದೂರ (ಕೆ)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಮೈಲಾರಿ ತಂ ಗಿರಿಮಲ್ಲಪ್ಪಾ9945570516
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿನಂದೂರ (ಕೆ)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀದೇವಿ ಗಂ ರಾಜಶೇಖರ9900152840
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿನಂದೂರ (ಕೆ)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಶಂಕರ ತಂ ದೀಪಲಾ9480233472
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿನಂದೂರ (ಕೆ)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ತಂ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ9972562083
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿನಂದೂರ (ಕೆ)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ತಂ ಬಸವಣೆಪ್ಪಾ9741521342
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿನಂದೂರ (ಕೆ)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ನಿಂಗಮ್ಮ ಗಂ ಚಂದಪ್ಪ7795737858
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿನಂದೂರ (ಕೆ)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಗಂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ9880030445
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿನಂದೂರ (ಕೆ)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಪತಬಾಯಿ ಗಂ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪಾ9945482606
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿನಂದೂರ (ಕೆ)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಬಾಯಿ ಗಂ ಶಂಕ್ರಪ್ಪಾ9900911305
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿನಂದೂರ (ಕೆ)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಬಾಯಿ ಗಂ ಪಾಂಡು9686724763
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿನಂದೂರ (ಕೆ)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ ತಂ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ9902231936
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿನಂದೂರ (ಕೆ)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಗಂ ಮಾಹದೇವಪ್ಪ9741673002