GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಕುಸನೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದಯಾನಂದ ತಂದೆ ಪರಮಾನಂದ ಸಪ್ಪನ್9900170808
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಕುಸನೂರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದಯಾನಂದ ತಂದೆ ಪರಮಾನಂದ ಸಪ್ಪನ್9900170808
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಕುಸನೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಇಂಡಿ9738036069
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಕುಸನೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಿಶೋರ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ9731664141
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಕುಸನೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹನುಮಂತರಾವ ಮಲಿಪಾಟೀಲ್9448577966
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಕುಸನೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವೀಣಾ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ9164667712
ಕಲಬುರಗಿಕಲಬುರಗಿಕುಸನೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಂಕಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯಾ ಖತನೂರ9901446632