GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಹಾವೇರಿಬ್ಯಾಡಗಿಕೆರವಡಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಮೀಲಾಬಿ ಇಮಾಮಸಾಬ ಶೇಕ್ಸಸನದಿ8152908606
ಹಾವೇರಿಬ್ಯಾಡಗಿಕೆರವಡಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸೋಮಪ್ಪ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಮೂಡೂರ9844069259
ಹಾವೇರಿಬ್ಯಾಡಗಿಕೆರವಡಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಿರ್ಮಲಾ ನಾಗಪ್ಪ ದೊಡ್ಮನಿ9900600000
ಹಾವೇರಿಬ್ಯಾಡಗಿಕೆರವಡಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗರಾಜ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಮಲ್ಲಾಡದ9611645565
ಹಾವೇರಿಬ್ಯಾಡಗಿಕೆರವಡಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಮೀಲಾಬಿ ಇಮಾಮಸಾಬ ಶೇಕ್ಸಸನದಿ9731950573
ಹಾವೇರಿಬ್ಯಾಡಗಿಕೆರವಡಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಲ್ಲವ್ವ ಸುರೇಶ ಚಿಕ್ಕನಗೌಡ್ರ7026554399
ಹಾವೇರಿಬ್ಯಾಡಗಿಕೆರವಡಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾಗಪ್ಪ ಕಣಜದಮನಿ8861111091
ಹಾವೇರಿಬ್ಯಾಡಗಿಕೆರವಡಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೇಖಪ್ಪ ಚನಬಸಪ್ಪ ಕಾಸಂಬಿ9900000000
ಹಾವೇರಿಬ್ಯಾಡಗಿಕೆರವಡಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ನೀಲಪ್ಪ ಮಾದರ9632654517
ಹಾವೇರಿಬ್ಯಾಡಗಿಕೆರವಡಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸವಿತಾ ಜಕಣಾಚಾರ್ಯ ಬಡಿಗೇರ9535229208
ಹಾವೇರಿಬ್ಯಾಡಗಿಕೆರವಡಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಲಿತಾ ಶಂಭನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ9663762358
ಹಾವೇರಿಬ್ಯಾಡಗಿಕೆರವಡಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪಾರ್ವತಿ ಈರಪ್ಪ ಕುರಡಮ್ಮನವರ8971516641
ಹಾವೇರಿಬ್ಯಾಡಗಿಕೆರವಡಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅರುಣಕುಮಾರ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಕದರಮಂಡಲಗಿ9740032872
ಹಾವೇರಿಬ್ಯಾಡಗಿಕೆರವಡಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಂಗಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಹರಿಜನ9740626609
ಹಾವೇರಿಬ್ಯಾಡಗಿಕೆರವಡಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೇವಣೆಪ್ಪ ಉಜ್ಜಪ್ಪ ಮತ್ತೂರ9972531296
ಹಾವೇರಿಬ್ಯಾಡಗಿಕೆರವಡಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಶೀಲವ್ವ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ತಳವಾರ9740216536
ಹಾವೇರಿಬ್ಯಾಡಗಿಕೆರವಡಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಜುನಾಥ ದ್ಯಾಮಪ್ಪ ಅಂಗರಗಟ್ಟಿ8150965091
ಹಾವೇರಿಬ್ಯಾಡಗಿಕೆರವಡಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಂಗಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಹರಿಜನ9972032808
ಹಾವೇರಿಬ್ಯಾಡಗಿಕೆರವಡಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪಾರ್ವತಿ ಈರಪ್ಪ ಕುರಡಮ್ಮನವರ9535951817
ಹಾವೇರಿಬ್ಯಾಡಗಿಕೆರವಡಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂಪವ್ವ ಬಸಪ್ಪ ಮಾಸಣಗಿ9741451919
ಹಾವೇರಿಬ್ಯಾಡಗಿಕೆರವಡಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅರುಣಕುಮಾರ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಕದರಮಂಡಲಗಿ9945717277
ಹಾವೇರಿಬ್ಯಾಡಗಿಕೆರವಡಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸೋಮಪ್ಪ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಮೂಡೂರ9945115251
ಹಾವೇರಿಬ್ಯಾಡಗಿಕೆರವಡಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಿರ್ಮಲಾ ನಾಗಪ್ಪ ದೊಡ್ಮನಿ9164198506
ಹಾವೇರಿಬ್ಯಾಡಗಿಕೆರವಡಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಲ್ಲವ್ವ ಸುರೇಶ ಚಿಕ್ಕನಗೌಡ್ರ9663260989