GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಅರಳಿಕಟ್ಟಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಗದೀಶಯ್ಯ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಕಬ್ಬೂರ9880849263
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಅರಳಿಕಟ್ಟಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೋಭಾ ಚೌಡಪ್ಪ ಬಿದರಿ9731545570
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಅರಳಿಕಟ್ಟಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮುಳಗುಂದ8105964504
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಅರಳಿಕಟ್ಟಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೈಲಾ ಮಹೇಶ ಅಗಸನಹಳ್ಳಿ9845507906
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಅರಳಿಕಟ್ಟಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಮ್ಮ ಪೀರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ9980262190
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಅರಳಿಕಟ್ಟಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾಂತಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗೊರವರ7899056097
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಅರಳಿಕಟ್ಟಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ9731095649
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಅರಳಿಕಟ್ಟಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೇಖರ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಉಕ್ಕುಂದ9880268315
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಅರಳಿಕಟ್ಟಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೇಖರ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಉಕ್ಕುಂದ9880268315
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಅರಳಿಕಟ್ಟಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮುಳಗುಂದ8105964504
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಅರಳಿಕಟ್ಟಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೈಲಾ ಮಹೇಶ ಅಗಸನಹಳ್ಳಿ9845507906
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಅರಳಿಕಟ್ಟಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಿರಿಜವ್ವ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ9900699317
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಅರಳಿಕಟ್ಟಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲೆಕ್ಕಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ9731281669