GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಕಣವೀಸಿದ್ದಗೇರಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿದ್ದಮ್ಮ ಕಣೀವೆಪ್ಪ ಬಳಗಾವಿ8095390149
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಕಣವೀಸಿದ್ದಗೇರಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಾಲತೇಶಪ್ಪ ಬಳಗಾವಿ8095055807
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಕಣವೀಸಿದ್ದಗೇರಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹನುಮಂತಪ್ಪ ರಾಮಾನಾಯ್ಕ ಲಮಾಣಿ9731505201
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಕಣವೀಸಿದ್ದಗೇರಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಾಲತೇಶಪ್ಪ ಬಳಗಾವಿ8095055807
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಕಣವೀಸಿದ್ದಗೇರಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹಬೂಬಸಾಬ ಹಸನಸಾಬ ಜೋಕನಾಳ9880436706
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಕಣವೀಸಿದ್ದಗೇರಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲತೀಫ್ ಅಹ್ಮದ್ ಭಾಷಾಸಾಬ್ ಕಿರಗೇರಿ9742467948
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಕಣವೀಸಿದ್ದಗೇರಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿದ್ದಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕಚ್ಚರಬಿ9742807730