GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಕಚವಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಳವಳ್ಳಿ9480586574
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಕಚವಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಳವಳ್ಳಿ9480586574
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುಕಚವಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಳವಳ್ಳಿ9480586574