GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಫರ್ಜಾನಾಬಾನು ಮಹ್ಮದ ಜಾಫರ ಖಾಜಿ9880695020
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಪರಮೇಶಗೌಡ ದೊಡ್ಡಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ್ರ9448852937
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಉಜ್ಜಪ್ಪ ಮುದಿಯಪ್ಪನವರ9448861237
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಶಂಕರಗೌಡ ಮಹೇಶಗೌಡ ಚನ್ನಗೌಡ್ರ9481520174
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ ನಾಗರಾಜ ಬತ್ತಿಕೊಪ್ಪ9663705059
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪ ಗುಬ್ಬಿ9731287457
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ ವಸಂತ ವೇರ್ಣೆಕರ9449476094
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ರಿಯಾಜಅಹ್ಮದ ಅಬ್ದುಲ ರಹೀಮಾನಸಾಬ ನರಗುಂದಕರ9880673624
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹದಡೇರ9964402144
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಭೀಮಪ್ಪನವರ9844704391
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾಬಾಯಿ ಏಳುಕೋಟಿರಾವ್ ನಾಡಗೇರ9449184053
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತಾ ಅಶೋಕ ಕೊಣತಿ9986832137
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮಳಗೊಂಡರ8884815566
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹದಡೇರ9964402144
ಹಾವೇರಿಹಿರೇಕೆರೂರುರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಬಾಬುಸಾಬ ಮರ್ದಾನಸಾಬ ಹಾವೇರಿ9535634996