GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DesignationMember NameQualificationCasteWard NameMobile Number
Prasidentಗೌರವ್ವ ಯ ಗಾಜಿII PUCGENವಾರ್ಡ ಒಂದು ಸಿದ್ದಾರೂಡ ಮಠ9741741108
Vice Prasidentಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಕನಕಪ್ಪ ರಗಣೀ1-4STವಾರ್ಡ ಒಂದು ಸಿದ್ದಾರೂಡ ಮಠ8762859418
Memberಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ಜಾಲಿಹಾಳ (ಬಾಗವಾನ)5-7GENವಾರ್ಡ ಮೂರು ಗ್ರಾಪಂ7829041448
Memberಖಾಜೇಸಾಬ ಅ ಬಾಗವಾನ1-4Othersವಾರ್ಡ 39481881649
Memberಶಿದ್ದಯ್ಯ ಮಾ ಸರಗಣಾಚಾರಿ5-7Othersವಾರ್ಡ 39480431482
Memberಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಕ ಬಂಡಾರಿ1-4Othersವಾರ್ಡ 29880662382
Memberರೇಖಾ ಹ ದಮ್ಮೂರ1-4GENವಾರ್ಡ 28970871857
Memberಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗು ಕುಂಬಾರ1-4GENವಾರ್ಡ 19741131886
Memberಹನಮಪ್ಪ ಭೀ ರಗಣಿ1-4STವಾರ್ಡ 19880658213
Memberಯಲ್ಲವ್ವ ಮ ಹನಮನಾಳ1-4GENನಿಲೋಗಲ್ಲ-38970835988
Memberಹನ್ಮವ್ವ ಹ ಚೊಳನ್ನವರ1-4GENನಿಲೋಗಲ್ಲ-38105848406
Memberರಂಗಪ್ಪ ಬ ಮಾದರII PUCSCವಕ್ಕಂದುರ್ಗಾ ವಾರ್ಡ 19663713411
Memberಶಾಂತವ್ವ ಹ ಉಪ್ಪಾರ1-4Othersವಕ್ಕಂದುರ್ಗಾ ವಾರ್ಡ 18151015233
Memberಮಾರುತಿ ಎಸ್ ಬಂಡಿII PUCSTವಕ್ಕಂದುರ್ಗಾ ವಾರ್ಡ 19880722601
Memberಶರಣಪ್ಪ ಪ ವಾಲಿಕಾರ1-4STರಾಂಪೂರ 18546884996
Memberಮರಿಯವ್ವ ಮಾದರ1-4SCರಾಂಪೂರ 18197375501
Memberಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಶ್ರೀ ಗಂಟಿ5-7GENರಾಂಪೂರ 19663446357
Memberಯಮನೂರಪ್ಪ ರಾ ಪೂಜಾರ5-7STಬೊಮ್ಮನಾಳ 19591510839
Memberಉಮಾದೇವಿ ಶಾ ಹಾನಾಪುರ5-7GENಬೊಮ್ಮನಾಳ 19480191080
Memberಶಾಂತವ್ವ ಅ ಜಾಲಿಹಾಳ5-7STಬೊಮ್ಮನಾಳ 19964648280
Memberವೀರನಗೌಡ ಹ ಮ್ಯಾಗಳಮನಿ1-4STಬಸಾಪೂರ 17760650336
Memberಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಸ ಗುರಿಕಾರ1-4STಬಸಾಪೂರ 17353826820