GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಕೊಪ್ಪಳಕುಷ್ಟಗಿನಿಲೋಗಲ್ಲಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೌರವ್ವ ಯ ಗಾಜಿ9741741108
ಕೊಪ್ಪಳಕುಷ್ಟಗಿನಿಲೋಗಲ್ಲಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾಂತವ್ವ ಹ ಉಪ್ಪಾರ8151015233
ಕೊಪ್ಪಳಕುಷ್ಟಗಿನಿಲೋಗಲ್ಲಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ಜಾಲಿಹಾಳ (ಬಾಗವಾನ)7829041448
ಕೊಪ್ಪಳಕುಷ್ಟಗಿನಿಲೋಗಲ್ಲಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವೀರನಗೌಡ ಹ ಮ್ಯಾಗಳಮನಿ7760650336
ಕೊಪ್ಪಳಕುಷ್ಟಗಿನಿಲೋಗಲ್ಲಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗು ಕುಂಬಾರ9741131886
ಕೊಪ್ಪಳಕುಷ್ಟಗಿನಿಲೋಗಲ್ಲಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಂಗಪ್ಪ ಬ ಮಾದರ9663713411
ಕೊಪ್ಪಳಕುಷ್ಟಗಿನಿಲೋಗಲ್ಲಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೇಖಾ ಹ ದಮ್ಮೂರ8970871857
ಕೊಪ್ಪಳಕುಷ್ಟಗಿನಿಲೋಗಲ್ಲಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹನ್ಮವ್ವ ಹ ಚೊಳನ್ನವರ8105848406
ಕೊಪ್ಪಳಕುಷ್ಟಗಿನಿಲೋಗಲ್ಲಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾಂತವ್ವ ಅ ಜಾಲಿಹಾಳ9964648280
ಕೊಪ್ಪಳಕುಷ್ಟಗಿನಿಲೋಗಲ್ಲಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶರಣಪ್ಪ ಪ ವಾಲಿಕಾರ8546884996
ಕೊಪ್ಪಳಕುಷ್ಟಗಿನಿಲೋಗಲ್ಲಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಸ ಗುರಿಕಾರ7353826820
ಕೊಪ್ಪಳಕುಷ್ಟಗಿನಿಲೋಗಲ್ಲಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಉಮಾದೇವಿ ಶಾ ಹಾನಾಪುರ9480191080
ಕೊಪ್ಪಳಕುಷ್ಟಗಿನಿಲೋಗಲ್ಲಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮರಿಯವ್ವ ಮಾದರ8197375501
ಕೊಪ್ಪಳಕುಷ್ಟಗಿನಿಲೋಗಲ್ಲಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲವ್ವ ಮ ಹನಮನಾಳ8970835988
ಕೊಪ್ಪಳಕುಷ್ಟಗಿನಿಲೋಗಲ್ಲಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಕ ಬಂಡಾರಿ9880662382
ಕೊಪ್ಪಳಕುಷ್ಟಗಿನಿಲೋಗಲ್ಲಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಾರುತಿ ಎಸ್ ಬಂಡಿ9880722601
ಕೊಪ್ಪಳಕುಷ್ಟಗಿನಿಲೋಗಲ್ಲಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಮನೂರಪ್ಪ ರಾ ಪೂಜಾರ9591510839
ಕೊಪ್ಪಳಕುಷ್ಟಗಿನಿಲೋಗಲ್ಲಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಖಾಜೇಸಾಬ ಅ ಬಾಗವಾನ9481881649
ಕೊಪ್ಪಳಕುಷ್ಟಗಿನಿಲೋಗಲ್ಲಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಶ್ರೀ ಗಂಟಿ9663446357
ಕೊಪ್ಪಳಕುಷ್ಟಗಿನಿಲೋಗಲ್ಲಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿದ್ದಯ್ಯ ಮಾ ಸರಗಣಾಚಾರಿ9480431482
ಕೊಪ್ಪಳಕುಷ್ಟಗಿನಿಲೋಗಲ್ಲಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಕನಕಪ್ಪ ರಗಣೀ8762859418
ಕೊಪ್ಪಳಕುಷ್ಟಗಿನಿಲೋಗಲ್ಲಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೌರವ್ವ ಯ ಗಾಜಿ9741741108
ಕೊಪ್ಪಳಕುಷ್ಟಗಿನಿಲೋಗಲ್ಲಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹನಮಪ್ಪ ಭೀ ರಗಣಿ9880658213