GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಕೊಪ್ಪಳಕುಷ್ಟಗಿಕಂದಕೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಸವರಾಜ ತಂದಿ ಶೇಖರಪ್ಪ ತುಮ್ಮರಗುದ್ದಿ9632609017
ಕೊಪ್ಪಳಕುಷ್ಟಗಿಕಂದಕೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಲ್ಲಯ್ಯ ತಂದಿ ವೀರುಪಾಕ್ಷಯ್ಯ ಸಂಕೀನ9741330191
ಕೊಪ್ಪಳಕುಷ್ಟಗಿಕಂದಕೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಮನಪ್ಪ ತಂದಿ ಹನಮಪ್ಪ ಗುಮಗೇರಾ9980708948
ಕೊಪ್ಪಳಕುಷ್ಟಗಿಕಂದಕೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಜಾತ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕರಕಪ್ಪನವರ9901812438
ಕೊಪ್ಪಳಕುಷ್ಟಗಿಕಂದಕೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹನಮಂತಪ್ಪ ತಂದಿ ಚನ್ನಪ್ಪ ಕುರ್ನಾಳ9845097103
ಕೊಪ್ಪಳಕುಷ್ಟಗಿಕಂದಕೂರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದೇವೇಂದ್ರಗೌಡ ಎಮ್ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್9741452748
ಕೊಪ್ಪಳಕುಷ್ಟಗಿಕಂದಕೂರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಸವ್ವ ಗಂಡ ಮರಿಯಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ8152860676
ಕೊಪ್ಪಳಕುಷ್ಟಗಿಕಂದಕೂರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶರಣಪ್ಪ ತಂದಿ ಶಿವನಪ್ಪ ಹರಿಜನ9945114379