GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಹೂತಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮಿ9663134766
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಹೂತಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ8722356688
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಹೂತಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕರಿಯಪ್ಪ8722928132
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಹೂತಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಂಕರ್ ಎ ಎಸ್8710074232
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಹೂತಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀದರ ಕೆ ರ್9731553331
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಹೂತಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪದ್ಮ ಅರ್9743313999
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಹೂತಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸತೀಶ್ ಡಿ ಹೆಚ್9743425084
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಹೂತಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯರಾಮ್8711082774
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಹೂತಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಮ್ಮ8453957835
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಹೂತಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪದ್ಮ ಅರ್9743313999
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಹೂತಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗರತ್ನ ಕೆ9980755183
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಹೂತಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೃಷ್ಣ9964408176
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಹೂತಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಮ್ಮ8453957835
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಹೂತಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್ ಎಂ ಪ್ರಕಾಶ್9740523556
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಹೂತಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಧಾ7012681693
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಹೂತಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚೆನ್ನಮ್ಮ9731341771
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಹೂತಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಚಿತ್ರ ಹೆಚ್.ಆರ್9686820453