GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಕೊಪ್ಪಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಗದೀಶ9845728161
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಕೊಪ್ಪಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಧು ಎಂ7846044439
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಕೊಪ್ಪಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನವೀದಾಬಾನು9448728353
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಕೊಪ್ಪಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಿಕ್ಕತಾಯಮ್ಮ9164472726
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಕೊಪ್ಪಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಿದ್ದಮ್ಮ8722167745
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಕೊಪ್ಪಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಗದೀಶ9845728161
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಕೊಪ್ಪಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಧು ಎಂ7846044439
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಕೊಪ್ಪಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಧು ಎಂ7846044439
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಕೊಪ್ಪಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹಮೀದ್ ಖಾನ್9945987924
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಕೊಪ್ಪಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಎಸ್ ಮನೋನ್ಮಣಿ8867125944
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಕೊಪ್ಪಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರೇಮ9945760823
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಕೊಪ್ಪಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಗದೀಶ9845728161
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಕೊಪ್ಪಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ರಮೇಶ9986592217
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಕೊಪ್ಪಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೃಷ್ಣ9743217884