GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುನಿಲುವಾಗಿಲುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಆನಂದ ಎಂ ಡಿ9945899467
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುನಿಲುವಾಗಿಲುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಶಿಕಲಾ1234567890
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುನಿಲುವಾಗಿಲುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಂ ಪಿ ಕುಮಾರ್9449111666
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುನಿಲುವಾಗಿಲುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗುಣವತಿ ಎಸ್9164440696
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುನಿಲುವಾಗಿಲುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲೋಕೇಶ ಎನ್.ಟಿ9535960484
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುನಿಲುವಾಗಿಲುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಶಿಕಲಾ9686857371
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುನಿಲುವಾಗಿಲುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಮ್ಮ9663969919
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುನಿಲುವಾಗಿಲುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಹನಾ ಎಸ್9743827989
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುನಿಲುವಾಗಿಲುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಧಕೃಷ್ಣ ಎಂ.ಕೆ9620185186
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುನಿಲುವಾಗಿಲುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಂ ಪಿ ಕುಮಾರ್9449111666
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುನಿಲುವಾಗಿಲುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹಸೀನಾ ಖಾನಂ8548090960
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುನಿಲುವಾಗಿಲುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಮ್ಮ9663969919
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುನಿಲುವಾಗಿಲುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ9902647915