GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಹೊಸಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಭೈರಾಜಿ8535694886
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಹೊಸಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪವಿತ್ರ ಜಿ.ಎಸ್9886793793
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಹೊಸಕೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿ.ಸಿ ವೆಂಕಟೇಶ9743777585
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಹೊಸಕೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಿರಿಜ ಬಿ,ಕೆ9743815318
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಹೊಸಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗವಿಸಿದ್ದ9535135493
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಹೊಸಕೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಸ್9632748007
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಹೊಸಕೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಿದ್ದರಾಮು8694938716
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಹೊಸಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಸ್9632748007
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಹೊಸಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಹೆಚ್.ಜಿ9845745628
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಹೊಸಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸರೋಜ ಕೆ.ಎಂ8453324874
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಹೊಸಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಘುನಂದನ್ ಕೆ9036375889
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಹೊಸಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್ ಸಿ ವೆಂಕಟೇಶ8971065402
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಹೊಸಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಭಾಗ್ಯಮ್ಮ9448951408
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಹೊಸಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಮಕೃಷ್ಣ8453530297