GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಕೂಳಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸ್ವಾಮಿ9663889891
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಕೂಳಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಾಕಮ್ಮ ಕೆ ಎಲ್9901217303
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಕೂಳಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಾಕಮ್ಮ ಕೆ ಎಲ್9901217303
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಕೂಳಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ8970131321
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಕೂಳಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೃಷ್ಣ ಟಿ9945189009
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಕೂಳಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಿರಿಸಿದ್ದರಾಜು9743161044
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಕೂಳಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಗಳಮ್ಮ8746808630
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಕೂಳಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆಂಪಮ್ಮ988090983
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಕೂಳಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕುಮಾರ ಕೆ ವಿ9980096733
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಕೂಳಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅನುಸೂಯ9945109026
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಕೂಳಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್9901941059
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಕೂಳಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಾಯಮ್ಮ9740508107
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಕೂಳಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚನ್ನಾಜಮ್ಮ9632374287
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಕೂಳಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅನುಸೂಯ9945109026
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಕೂಳಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮನಿಯಮ್ಮ9164142747