GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಕ್ಯಾತಘಟ್ಟಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಅರ್ ಮಂಠೇಸ್ವಾಮಿ8710990020
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಕ್ಯಾತಘಟ್ಟಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೂಪ ಕೆ ಎಂ8197033099
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಕ್ಯಾತಘಟ್ಟಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಸವರಾಜು ಎ ಹೆಚ್9663970680
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಕ್ಯಾತಘಟ್ಟಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಿತಾಂಬಿಕ ಎನ್ ವಿ9739301672
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಕ್ಯಾತಘಟ್ಟಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಿಂಗಮ್ಮ9535785807