GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಅಣ್ಣೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್ ಎಸ್ ನಿರಂಜನ್9945362015
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಅಣ್ಣೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಜುಳ9972171613
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಅಣ್ಣೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರುದ್ರೇಶ9740889805
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಅಣ್ಣೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎ ಎಂ ಪರಮೇಶ8970582390
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಅಣ್ಣೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಮ್ಮ9980996709
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಅಣ್ಣೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಂ9686442298
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಅಣ್ಣೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾಂತಮ್ಮ9972573295
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಅಣ್ಣೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ವೇತ ಎಸ್9731489467
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಅಣ್ಣೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎ ಟಿ ಸುನೀಲ್9880900451
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಅಣ್ಣೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸವಿತ ಎಂ8693949474
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಅಣ್ಣೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗರಾಜು9535852490
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಅಣ್ಣೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎನ್ ರವಿ9591368567
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಅಣ್ಣೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವರದರಾಜು ಎ ಪಿ9731132521
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಅಣ್ಣೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಸಂತಮ್ಮ9008454146
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಅಣ್ಣೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೆ ಎಂ9901806959