GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಭಾರತಿನಗರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆಂಪಯ್ಯ ಉ ದೊರೆ8861912910
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಭಾರತಿನಗರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲೀಲಾ7026347821
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಭಾರತಿನಗರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ9964291194
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಭಾರತಿನಗರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎನ್ ಚನ್ನೇಗೌಡ9902137726
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಭಾರತಿನಗರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೆ ವಿ9535364440
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಭಾರತಿನಗರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ9748047301
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಭಾರತಿನಗರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಶಿಕಲಾ9945648166
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಭಾರತಿನಗರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸವಿತ ಎಂ9008930631
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಭಾರತಿನಗರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅನುಪಮ ಡಿ7411186452
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಭಾರತಿನಗರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಂ ಕೆ8197619099
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಭಾರತಿನಗರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೇವಣ್ಣ ಕೆ9980617793
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಭಾರತಿನಗರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಉ ಕರೀಗೌಡ9611234684
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಭಾರತಿನಗರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲೋಕೇಶ್ ಡಿ9880267063
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಭಾರತಿನಗರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ9748047301