GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಡಿ.ಎ.ಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಿಕ್ಕಣ್ಣ9611590318
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಡಿ.ಎ.ಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಿ ಕೆ ಕಮಲ9632533353
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಡಿ.ಎ.ಕೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಂ ಚಿಕ್ಕಹುಚ್ಚೇಗೌಡ9901216269
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಡಿ.ಎ.ಕೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಿಕ್ಕಣ್ಣ9611590318
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಡಿ.ಎ.ಕೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಾಳೇಗೌಡ ಎಂ ಈ9945620038
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಡಿ.ಎ.ಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯರತ್ನ9739446587
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಡಿ.ಎ.ಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಮೇಶ9164159211
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಡಿ.ಎ.ಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಜುನಾಥ ಡಿ ಎಂ9980028125
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಡಿ.ಎ.ಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪುಷ್ಪ ಡಿ ಜೆ9632304949
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಡಿ.ಎ.ಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯರತ್ನ9739446587
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಡಿ.ಎ.ಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಶೋಕ ಪಿ ಕೆ8722391895
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಡಿ.ಎ.ಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಭಾಗ್ಯಮ್ಮ7406063448
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಡಿ.ಎ.ಕೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪುರುಷೋತ್ತಮ7026341945
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಡಿ.ಎ.ಕೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ವೀರೇಂದ್ರ9731364532
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಡಿ.ಎ.ಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಡಿ ಬಾಮ9620648314
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಡಿ.ಎ.ಕೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅನಿತಾ7411981003
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಡಿ.ಎ.ಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಿಕ್ಕಣ್ಣ9611590318
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಡಿ.ಎ.ಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪುಟ್ಟರಾಜು9731464102