GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಮರಳಿಗಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚನ್ನೇಶ ಹೆಚ್ ಎಲ್8147999442
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಮರಳಿಗಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪುಷ್ಪ9972535717
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಮರಳಿಗಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಉಷಾ.ಜಿ.ಜಿ8861635909
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಮರಳಿಗಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಿದ್ದಯ್ಯ9740906966
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಮರಳಿಗಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಧಾ9986494835
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಮರಳಿಗಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪುಷ್ಪ9972535717
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಮರಳಿಗಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೃತಿ9964418818
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಮರಳಿಗಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮೀನಾ9620252580
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಮರಳಿಗಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ.ಎಂ.ಸಿ9845429041
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಮರಳಿಗಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಜುಳ9900863797
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಮರಳಿಗಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಎಸ್ ಧರಣೇಶ9141263050
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಮರಳಿಗಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಲ್ಲೇಶ್9900706324
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಮರಳಿಗಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಕುಂತಲ9731468557
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಮರಳಿಗಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಆರ್ ಸಂದೀಪ9743512223
ಮಂಡ್ಯಮದ್ದೂರುಮರಳಿಗಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಂಜೇಗೌಡ8147571379