GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಶಿವಮೊಗ್ಗಶಿವಮೊಗ್ಗಕೂಡ್ಲಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ಡಿ9945153905
ಶಿವಮೊಗ್ಗಶಿವಮೊಗ್ಗಕೂಡ್ಲಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜಮ್ಮ8762160429
ಶಿವಮೊಗ್ಗಶಿವಮೊಗ್ಗಕೂಡ್ಲಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ8549964461
ಶಿವಮೊಗ್ಗಶಿವಮೊಗ್ಗಕೂಡ್ಲಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಕೆ ಎಂ9611006992
ಶಿವಮೊಗ್ಗಶಿವಮೊಗ್ಗಕೂಡ್ಲಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಹಸೀನಾಬಿ8105487204
ಶಿವಮೊಗ್ಗಶಿವಮೊಗ್ಗಕೂಡ್ಲಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ9980241059
ಶಿವಮೊಗ್ಗಶಿವಮೊಗ್ಗಕೂಡ್ಲಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ9980255307
ಶಿವಮೊಗ್ಗಶಿವಮೊಗ್ಗಕೂಡ್ಲಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಕೆ ಎಂ9611006992
ಶಿವಮೊಗ್ಗಶಿವಮೊಗ್ಗಕೂಡ್ಲಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ9980255307
ಶಿವಮೊಗ್ಗಶಿವಮೊಗ್ಗಕೂಡ್ಲಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ ಕೆ ಟಿ9986329305
ಶಿವಮೊಗ್ಗಶಿವಮೊಗ್ಗಕೂಡ್ಲಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಬಾಯಿ9591759119
ಶಿವಮೊಗ್ಗಶಿವಮೊಗ್ಗಕೂಡ್ಲಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ವಾಗೀಶ್ ಬಿ ಆರ್9972722231