GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಕಂದಿಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಜುನಾಥ ಕೋಳಿ ಜಿ9900924590
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಕಂದಿಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೆ ಜೆ9611773709
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಕಂದಿಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರದೀಪ್ ಎಸ್ ಆರ್9535809518
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಕಂದಿಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಜಿ8151048287
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಕಂದಿಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ7090551826
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಕಂದಿಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಜಣ್ಣ ಟಿ9972463101
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಕಂದಿಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾವುಲ್ ಖಾನ್9611773709
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಕಂದಿಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದೇವರಾಜು ಅರಸ್9742845911
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಕಂದಿಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಜಿ ಲಲಿತಮ್ಮ8970667953
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಕಂದಿಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಸವರಾಜು9731991240
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಕಂದಿಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಿ ಜಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ9740949134