GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
Ward NumberDescriptionBeneficiary DetailsDepartment
6ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಸತತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವುದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ವಾರಕೊಮ್ಮೆ ನೆಡೆಸಲಾಗುವುದುಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
4ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಸತತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವುದು ಸಾದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸ ಪಾ ಪಾ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಸಣೆನೆಡೆಸುವುದುಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
4ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕಾಳಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜು ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ರಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಈರಪ್ಪ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಣ್ಣ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ೇಏಸೋಜಿರಾವ್ ಬಿನ್ ನಾಗೋಜಿರಾವ್ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಮಮತ ಕೋಂ ಕಾಳಯ್ಯ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ದೇವರಾಜು ಅನುಸೂಯಮ್ಕಂದಾಯ