GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಬರಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕವಿತಾ ಬಾಯಿ9591512831
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಬರಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ8971578858
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಬರಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೋಪಾಲ ನಾಯ್ಕ ಎಸ್7760361156
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಬರಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಶೋದಮ್ಮ9663013442
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಬರಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ.ಹನುಮಂತಯ್ಯ8971466895
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಬರಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಉಮೇಶ್7090565209
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಬರಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಾಂತರಾಜು ಎಸ್8151895017
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಬರಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕರಿಯಮ್ಮ9008635040
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಬರಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಲಿತಮ್ಮ9742513774
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಬರಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಾಂತರಾಜು9740261036
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಬರಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹಾದೇವಮ್ಮ7026193460
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಬರಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿ ಎಸ್ ಪ್ರೇಮ9739534004
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಬರಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿ.ಎನ್ ಶಿವಣ್ಣ9742878015
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಬರಗೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಉಮೇಶ್7090565209
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಬರಗೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಉಮೇಶ್7090565209