GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಹೊನ್ನೇಬಾಗಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಉದಯ್ ಕುಮಾರ್9008263729
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಹೊನ್ನೇಬಾಗಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಜೇಶ್ವರಿ9986295497
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಹೊನ್ನೇಬಾಗಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲೋಕಮ್ಮ9980235994
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಹೊನ್ನೇಬಾಗಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್ ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್9916729531
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಹೊನ್ನೇಬಾಗಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಮ್ ಆರ್ ಶಶಿಧರ್ ಮೂರ್ತಿ9620038142
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಹೊನ್ನೇಬಾಗಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಂಗಮೇಶ್ ಎಮ್ ಎಸ್9972362669
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಹೊನ್ನೇಬಾಗಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೇಖಾ ಎಂ ಎಸ್8105842433
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಹೊನ್ನೇಬಾಗಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್9980787774
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಹೊನ್ನೇಬಾಗಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲೋಕಮ್ಮ9980235994
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಹೊನ್ನೇಬಾಗಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್ ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್9916729531
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಹೊನ್ನೇಬಾಗಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಮ್ ಆರ್ ಶಶಿಧರ್ ಮೂರ್ತಿ9620038142
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಹೊನ್ನೇಬಾಗಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಂಗಮೇಶ್ ಎಮ್ ಎಸ್9972362669
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಹೊನ್ನೇಬಾಗಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲೋಕಮ್ಮ9980235994
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಹೊನ್ನೇಬಾಗಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್9980787774
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಹೊನ್ನೇಬಾಗಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತೇಜಸ್ವಿನಿ ಬಿ7259244394
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಹೊನ್ನೇಬಾಗಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅನಿತಾ ಆರ್8105574649
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಹೊನ್ನೇಬಾಗಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಶಿಕಲಾ ಜಿ8197058366
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಹೊನ್ನೇಬಾಗಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್9980787774
ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಹೊನ್ನೇಬಾಗಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಉದಯ್ ಕುಮಾರ್9008263729