GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡಬ್ಯಾಡನೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗರಾಜು9480877363
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡಬ್ಯಾಡನೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗಮಣಿ ಜಿ9480877363
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡಬ್ಯಾಡನೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ9480877363
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡಬ್ಯಾಡನೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಂಗನಾಥ್ ಜಿ ಟಿ9480877363
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡಬ್ಯಾಡನೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಡಿ ಎಂ ಮಲ್ಲಯ್ಯ9480877363
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡಬ್ಯಾಡನೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಮ್ಮಕ್ಕ9480877363
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡಬ್ಯಾಡನೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಸ್ ಆರ್ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ9480877363
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡಬ್ಯಾಡನೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ9480877363
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡಬ್ಯಾಡನೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕುಮಾರ್ ಡಿ9480877363
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡಬ್ಯಾಡನೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ9480877363
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡಬ್ಯಾಡನೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಮ್ಮಕ್ಕ9480877363
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡಬ್ಯಾಡನೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿ9480877363
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡಬ್ಯಾಡನೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಂಗನಾಥ್ ಜಿ ಟಿ9480877363
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡಬ್ಯಾಡನೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಡಿ ಎಂ ಮಲ್ಲಯ್ಯ9480877363
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡಬ್ಯಾಡನೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ ಎನ್9480877363