GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡರಾಯ್ ಪ್ಟೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಭಾರತಿ ಬಾಯಿ8105697696
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡರಾಯ್ ಪ್ಟೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪದ್ಮ ವಿ ಎ9591409688
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡರಾಯ್ ಪ್ಟೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಶೇಖರ್9902515117
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡರಾಯ್ ಪ್ಟೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಡಸೂಲಪ್ಪ9449146152
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡರಾಯ್ ಪ್ಟೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸರೋಜಮ್ಮ8497037906
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡರಾಯ್ ಪ್ಟೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸೋಮಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ9900203146
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡರಾಯ್ ಪ್ಟೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ9845575715
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡರಾಯ್ ಪ್ಟೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ8453791908
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡರಾಯ್ ಪ್ಟೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾರದ9480779419
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡರಾಯ್ ಪ್ಟೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಜಾತ9740209811
ತುಮಕೂರುಪಾವಗಡರಾಯ್ ಪ್ಟೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿ ರಜನಿ9535023707