GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DesignationMember NameQualificationCasteWard NameMobile Number
Prasidentಚಂದ್ರಪ್ಪ ಎಸ್ ಜಿII PUCGENವಾರ್ಡ್ 19739697922
Memberರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪSSLCCAT-Aದೊಡ್ಡಬಾಣಗೆರೆ ವಾರ್ಡ್ 28105085225
Memberರಂಗಸ್ವಾಮಯ್ಯ ಹೆಚ್SSLCSCವಾರ್ಡ್ 19964097153