GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ತುಮಕೂರುಸಿರಾದ್ವಾರನಕುಂಟೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ9741981036
ತುಮಕೂರುಸಿರಾದ್ವಾರನಕುಂಟೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ9972393449
ತುಮಕೂರುಸಿರಾದ್ವಾರನಕುಂಟೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ8139924724
ತುಮಕೂರುಸಿರಾದ್ವಾರನಕುಂಟೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ9902884391
ತುಮಕೂರುಸಿರಾದ್ವಾರನಕುಂಟೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್ ಮಂಜುಳಭೂತರಾಯ9980009290
ತುಮಕೂರುಸಿರಾದ್ವಾರನಕುಂಟೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಡಿ ಎಸ್ ರಂಗನಾಥ9972439636
ತುಮಕೂರುಸಿರಾದ್ವಾರನಕುಂಟೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಂ9686507357
ತುಮಕೂರುಸಿರಾದ್ವಾರನಕುಂಟೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಸಿದ್ದಗಂಗಮ್ಮ9591228351
ತುಮಕೂರುಸಿರಾದ್ವಾರನಕುಂಟೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಕೆ9591336517
ತುಮಕೂರುಸಿರಾದ್ವಾರನಕುಂಟೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯರಾಮೇಗೌಡ9741628202
ತುಮಕೂರುಸಿರಾದ್ವಾರನಕುಂಟೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ9686023365
ತುಮಕೂರುಸಿರಾದ್ವಾರನಕುಂಟೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ9900332715
ತುಮಕೂರುಸಿರಾದ್ವಾರನಕುಂಟೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಮ್ಮ7022310189