GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬರಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಾವತಿ9986007576
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬರಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೆ9880756553
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬರಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಆರ್9972212675
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬರಗೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್ ದೊಡ್ಡೇಗೌಡ9632418967
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬರಗೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆ9887073866
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬರಗೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ9845943721
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬರಗೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಾವತಿ9986007576
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬರಗೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಇರಸದ್ಉನ್ನಿಸ್ಸಾ9986607708
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬರಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಇರಸದ್ಉನ್ನಿಸ್ಸಾ9986607708
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬರಗೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸಮ್ಮ9740467834
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬರಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸಮ್ಮ9740467834
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬರಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್ ದೊಡ್ಡೇಗೌಡ9632418967
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬರಗೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನರಸಮ್ಮ8749049975
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬರಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ9901105366
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬರಗೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ9980172908
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬರಗೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಆರ್9972212675
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬರಗೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ7353017159
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬರಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಂಗನಾಥ ಬಿ ವಿ8549893626
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬರಗೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೆ9880756553
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬರಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ9980172908
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬರಗೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸಮ್ಮ9740467834
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬರಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆ9887073866
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬರಗೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಂಗನಾಥ ಬಿ ವಿ8549893626
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬರಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನರಸಮ್ಮ8749049975
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬರಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ9845943721
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಬರಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ7353017159