GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಹುಣಸೇಹಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕರಿಯಮ್ಮ ಜಯರಾಮಣ್ಣ9845272627
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಹುಣಸೇಹಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಆರ್ ಗೀತಾಂಜಲಿ9845951827
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಹುಣಸೇಹಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಮೇಶ್ ಎಸ್9945425524
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಹುಣಸೇಹಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಮಣ್ಣ9880756301
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಹುಣಸೇಹಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಮತ ಶಿವಕುಮಾರ್9980609182
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಹುಣಸೇಹಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕರಿಯಣ್ಣ ಡಿ ಹೆಚ್9141654145
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಹುಣಸೇಹಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್ ಇ ಪಾಂಡುರಂಗಪ್ಪ9901123453
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಹುಣಸೇಹಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕವಿತ9901187825
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಹುಣಸೇಹಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಮೇಶ್ ಪಿ9980717503
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಹುಣಸೇಹಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪಿ.ಶೋಭಾ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಹೆಚ್. ಕೆ9945419862
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಹುಣಸೇಹಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಮೇಶ್ ಪಿ9980717503
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಹುಣಸೇಹಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಈ ಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್9845073337
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಹುಣಸೇಹಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಶೋದಮ್ಮ9900641865
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಹುಣಸೇಹಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪಿ.ಶೋಭಾ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಹೆಚ್. ಕೆ9945419862
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಹುಣಸೇಹಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್ ಮಾರುತಿ9972975993
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಹುಣಸೇಹಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಾನಕಮ್ಮ9900761417
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಹುಣಸೇಹಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಾಲಮ್ಮ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ9880756731