GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಗೌಡಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಶೋದಮ್ಮ9611187622
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಗೌಡಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೃಪೇಂದ್ರಕುಮಾರ್8105741218
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಗೌಡಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಎನ್9900447176
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಗೌಡಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಮೇಶ್ ಜಿ9986235740
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಗೌಡಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಆನಂದ್ ಸಿ9886735232
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಗೌಡಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಮೂಡ್ಲಪ್ಪ9902259434
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಗೌಡಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಮ್ಮ7353608628
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಗೌಡಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪುಟ್ಟಮ್ಮ9480664164
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಗೌಡಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಮೂಡ್ಲಪ್ಪ9902259434
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಗೌಡಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೇಣುಕಮ್ಮ9538474517
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಗೌಡಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮೀನಾಕ್ಷಿ9880645196
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಗೌಡಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮೀನಾಕ್ಷಿ9880645196
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಗೌಡಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಜಮ್ಮ9480418203
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಗೌಡಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಆನಂದ್ ಸಿ9886735232