GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಮೇಲುಕುಂಟೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಿದ್ದಗಂಗಮ್ಮ8970818576
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಮೇಲುಕುಂಟೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ9980237270
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಮೇಲುಕುಂಟೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಈರಮ್ಮ ಜೋಗಣ್ಣ9901129106
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಮೇಲುಕುಂಟೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿ.ಸುರೇಶ್9845036444
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಮೇಲುಕುಂಟೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಿಮ್ಮಾರಾಜಮ್ಮ8746981177
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಮೇಲುಕುಂಟೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ9980237270
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಮೇಲುಕುಂಟೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪಾರ್ವತಮ್ಮ9900635801
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಮೇಲುಕುಂಟೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ9535431469
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಮೇಲುಕುಂಟೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೇಶವಮೂರ್ತಿ7760974791
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಮೇಲುಕುಂಟೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಿದ್ದಗಂಗಮ್ಮ9972975780
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಮೇಲುಕುಂಟೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಟಿ.ಡಿ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ9480599817
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಮೇಲುಕುಂಟೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಎನ್.9945925855
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಮೇಲುಕುಂಟೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗವೇಣಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್9845442121
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಮೇಲುಕುಂಟೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಿಕ್ಕರಂಗಪ್ಪ7760289459