GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೊಂ ಖಾದ್ರಪ್ಪ9880912580
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತ ಕೆ ಕೊಂ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ9900558186
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ವೀರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿ ವಿ ಬಿನ್ ವೀರಣ್ಣ ಸಿ ವಿ9845357482
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಜಿ9980457515
ತುಮಕೂರುಸಿರಾಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಎ ಲೇಟ್8453867544